Uspostava višenamjenske učionice na Ekonomskom institutu, Zagreb - EIZmetrics


Naručitelj: Projekt financira Europska unija kroz Europski fond za regionalni razvoj u okviru poziva „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA Chairs“
Posredničko tijelo razine 1:  Ministarstvo znanosti i obrazovanja
Posredničko tijelo razine 2:  Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i  projekata Europske unije - SAFU
Trajanje projekta: 7.6.2018. – 7.6.2020.
Vrijednost projekta:  1.469.940,00 kn, u potpunosti financirano EU sredstvima

Voditelj projekta: Zoran Aralica
Suradnice: Maruška Vizek, Tajana Barbić, Marina Tkalec
 
Opis projekta:

EIZmetrics projektom će se omogućiti uspostava i funkcioniranje opremljene računalne učionice kao prikladnog prostora za istraživačke djelatnosti, prijenos znanja, diseminaciju rezultata i provedbu aktivnosti istraživačko-razvojnih projekata. Obzirom da je postojeća istraživačka infrastruktura na EIZ-u zastarjela te su prostori neprikladni za kvalitetno provođenje svih istraživačkih djelatnosti, svrha projekta je adaptacija postojećeg dijela prostora u novu, suvremenu i opremljenu računalnu učionicu u kojoj će se provoditi istraživačke aktivnosti i otvoriti prostor za održavanje edukacija, radionica i ostalih događanja vezanih za širenje znanja i suradnju među znanstvenicima te suradnju između javnog, poslovnog i znanstveno-istraživačkog sektora. Na ovaj način doprinosi se održivosti SmartEIZ projekta i nakon završetka projekta (prosinac 2018. godine). Implementacijom ovog projekta omogućit će se jačanje kapaciteta EIZ-a za ostvarivanje veće znanstvene izvrsnosti unutar istraživačkog sektora u Republici Hrvatskoj. Novoopremljenim prostorom EIZ će podići svoje istraživačke kapacitete na višu razinu te opremiti prostor za interdisciplinarna istraživanja u kojima će se umrežavati znanstvenici iz različitih područja društvenih znanosti kao i istraživači iz ostalih polja znanosti na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Kroz veći broj primijenjenih istraživanja i zahvaljujući adekvatnom prostoru za provođenje eksperimenata iz društvenih znanosti, istraživači će imati bolje rezultate i konkretne preporuke za nositelje politika u području ekonomije, čime se utječe na državni sektor, a samim time neizravno i na gospodarski sektor na nacionalnoj razini.
 
Rezultat projekta je uspostava nove višenamjenske opremljene učionice na EIZ-u.
 

Više informacija: https://strukturnifondovi.hr/
Kontakt osoba: Zoran Aralica, zaralica@eizg.hr


Vrh