Savjetodavne istraživačke i razvojne usluge u projektu osnivanja i izgradnje inovacijskog centra Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu


Naručitelj: Fakultet elektrotehnike i računarstva
Trajanje projekta: 5. studenog 2013. – 23. ožujka 2015.
Voditelj projekta: dr. sc. Mustafa Nušinović


Ciljevi ovog projekta su znanstveno istraživačko propitivanje, provjeravanje i obrazlaganje opravdanosti ulaganja u razvoj primijenjenih inovacija za povećanje konkurentnosti i bržeg uključivanja hrvatskog gospodarstva u globalne inovacijske procese, sukladno odrednicama i uvjetima sufinanciranja takvih investicijskih projekata sadržanim u Strategiji Europa 2020. Cilj je konkretizirati viziju, misiju, obilježja proizvoda/usluga kao i organizacijski ustroj Inovacijskog centra Zagreb, kao infrastrukturnog projekta koji bi trebao katalizirati učinkovito umreženje relevantnih dionika u okviru hrvatskog inovacijskog sustava. Na osnovi Okvirnog sadržaja obuhvaćene su istraživačke i razvojne usluge kojima se identificiraju relevantni gospodarski, institucionalni, tržišni i financijski čimbenici. Na osnovi sekundarnih, te posebnim anketnim istraživanjem i intervjuima prikupljenih i obrađenih primarnih podataka deskriptivnim i induktivnom metodama statističke obrade podataka provedena je makroekonomska analiza tržišnog i društvenog okružja toga razvojnog projekta s posebnom mikroekonomskom analizom poslovanja, praga profitabilnosti i financijske održivosti Inovacijskog centra Zagreb. Projektom je potvrđena opravdanost ulaganja u osnivanje, izgradnju i razvoj Inovacijskog centra Zagreb kao jednog od ključnih infrastrukturnih preduvjeta ubrzanog razvoja hrvatskog inovacijskog sustava s proizvodnjom primjenjivih inovacija kao proizvoda velike dodane vrijednosti.


 

Vrh