Integralna analiza dosadašnjih učinaka razvoja i gradnje obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj u razdoblju od 2007. do 2016. godine – RES


Naručitelj: Energetski institut Hrvoje Požar
Trajanje projekta: svibanj 2017. –  veljača 2018.
Voditelj projekta: Željko Lovrinčević
Suradnici: Davor Mikulić, Mustafa Nušinović, Maruška Vizek


Ekonomski institut, Zagreb je u sklopu projekta izradio strukturnu analizu financijskih tokova i analizu utjecaja na gospodarstvo i zapošljavanje. Projektom je izrađena analiza poslovanja poduzeća u području obnovljivih izvora energije te analiza utjecaja tih poduzeća na ukupno gospodarstvo Hrvatske pomoću input-output analize. U sklopu projekta provedeno je anketno istraživanje za potrebe financijske analize poduzeća i održivosti njihovog poslovanja. U izradi poglavlja Strukturna analiza financijskih tokova primarni izvor bio je upitnik koji je poslan svim poduzećima koja se bave vjetroelektranama te biomasom. Poduzeća koja se bave proizvodnjom sunčeve energije izabrana su uzorkom jer je njihov broj bio znatno veći. U analizi su korištene standardne metode analize financijskih tokova te diskontiranja cash-flowa. Zaključci su uputili donositelje odluka na potrebnu i održivu razinu državnih potpora u proizvodnji obnovljivih izvora energije u odnosu na tržišnu cijenu. U poglavlju Analiza utjecaja na gospodarstvo i zapošljavanje RH korišteni su standardni alati iz tehnika input-output analize za provjeru utjecaja tih poduzeća na ostatak gospodarstva, ovisno o strukturi i podrijetlu opreme i sirovina (domaće ili uvozno).
 

Vrh