Konzultacije oko razvoja Europskog sustava analize ponude i potražnje za radom preko interneta: pregledne aktivnosti – OnlineVac


Naručitelj: Konzorcij predvođen centrom CRISP (University of Milano Bicocca)
Trajanje projekta: veljača 2017. – ožujak 2018.
Voditelj projekta: dr. sc. Danijel Nestić


Sažetak:
Ekonomski institut, Zagreb je kao nacionalna stručna potpora projektu pripremio analizu stanja internetskog tržišta spajanja radnika i poslodavaca u Hrvatskoj i osigurao informacije potrebne za ocjenu reprezentativnosti prikupljenih internetskih podataka.

Rezultati projekta bili su komentari i analize te priprema nacionalnog izvještaja o ponudi i potražnji za radom putem interneta. Projektne aktivnosti uključivale su analizu podataka i specifičnih aspekata korištenja informatičko-kompjuterskih tehnologija za zapošljavanje i traženja posla, razmatranje i izbor odgovarajućih internetskih portala, intervjue sa stručnjacima i komentare prvih rezultata, pripremu nacionalnog izvještaja za Hrvatsku te sudjelovanje na radionici s ciljem evaluacije rezultata.

U provedbi projekta korištena je metodologija integracije podataka o ponudi i potražnji poslova prikupljenih s interneta (big data) u cilju redovne pripreme službenih statističkih izvještaja putem pilot istraživanja potencijala podataka prikupljenih na izabranim izvorima i izrade konkretnih aplikacija.

 

Vrh