Pregled sustava naukovanja u Republici Hrvatskoj – TCR Croatia


Naručitelj: Fondazione G. Brodolini - u okviru ugovora s Cedefop-om
Trajanje projekta: 20. siječnja 2017. – 31. srpnja 2018.
Voditeljica projekta: dr. sc. Iva Tomić
Suradnici: Bruno Škrinjarić, dr. sc. Valerija Botrić


Sažetak:
Projektom se željelo na nacionalnoj razini, u uskoj suradnji s Cedefop-om i nacionalnim dionicima, napraviti dubinski pregled sustava naukovanja kako bi se prepoznale specifične prednosti i izazovi te prezentirao niz preporuka za osiguravanje kvalitete naukovanja i podršku reformama. Na europskoj razini, cilj je bio povećati bazu dokaza koja je mogla poslužiti kao podrška nositeljima politika u europskim zemljama na različitim razinama u osmišljavanju i provedbi politika i mjera za razvoj i/ili poboljšanje kvalitete naukovanja te olakšati usporedbu između zemalja.

Rezultati projekta bili su proširena baza znanja o stanju u sustavu naukovanja, nova saznanja o izazovima, uzrocima te mogućim rješenjima, izrađene mjere politike na temelju dokaza usmjerene na nacionalne kreatore politika, socijalne partnere, pružatelje strukovnog obrazovanja i druge nacionalne dionike o tome kako postaviti temelje za kvalitetan sustav naukovanja u Hrvatskoj te povećane baze dokaza za potporu nositeljima politika u Hrvatskoj u izradi i provedbi politika i mjera za razvoj i/ili poboljšanje kvalitete naukovanja.

Aktivnosti projekta uključivale su sudjelovanje u izradi Izvještaja o zatečenom stanju (Inception Report), Prvog i Drugog izvještaja o napretku (First and Second Progress Reports) te Završnog izvještaja (Final Activity Report), izradu Studije o stanju sustava (Background Paper) i Bilješke (Note). Projektom se doprinijelo definiranju specifične strategije za pojedinu zemlju za tri kruga istraživanja/anketiranja, provedena su tri kruga istraživanja/anketiranja u skladu s posebnim naputcima Upravljačkog odbora (Steering Group) i klijenta (Cedefop), izrađeni su izvještaji i sažetci nalaza, sudjelovalo se na tri radionice, dva sastanka upravljačkog tima i dva diseminacijska događaja, podijeljena je odgovornost za pregled kvalitete s menadžerom za kvalitetu, poštivani su rokovi vezani uz provedbu svakog pojedinog zadatka, odobrenog od strane klijenta (Cedefop) i opisanog u Izvještaju o zatečenom stanju (Inception Report).

Pri provedbi projekta korištena je metodologija kabinetskog istraživanja, polu-strukturiranih intervjua ‘jedan-na-jedan’, organizirani su okrugli stolovi, provedene su radionice i web ankete.

 

Vrh