Revitalizacija i energetska obnova Donjeg grada – REGEA


Naručitelj: Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske 
Trajanje projekta: svibanj 2014. – rujan 2014.
Voditelj: dr. sc. Davor Mikulić


Sažetak: 
Za potpuno vrednovanje pozitivnih utjecaja primjene predloženih mjera obnove zgrada u širem središtu Grada Zagreba, od iznimnog je značaja procijeniti čitav niz različitih socijalno-gospodarskih posljedica. 

Predložene mjere obnove zasigurno će omogućiti otvaranje novih i zadržavanje postojećih radnih mjesta, posebice u sektoru građevinarstva kojem je nužno potrebna revitalizacija te u sektoru proizvodnje/održavanja energetske opreme. Upravo je građevinski sektor u Hrvatskoj posljednjih godina izložen posljedicama snažne recesije, a svi pokazatelji su u stalnom padu. Utjecaj na zapošljavanje predstavlja značajan potencijal za ekonomski razvoj, odnosno povećanje gospodarske aktivnosti ne samo na području provođenja projekta – Gradu Zagrebu, već i u široj regiji. Velikim se dijelom predložene mjere obnove ovog Programa odnose upravo na energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, a čijim se uvođenjem umjesto odljeva sredstava zbog kupnje fosilnih goriva, uspostavljaju dodatni novčani tokovi u nacionalnom/regionalnom gospodarstvu te lokalnim zajednicama (investicije-zarade-porezi). U procjeni izravnih i neizravnih učinaka koristit će se primjena input-output metodologije. 

Sadržaj: 

  1. Pregled literature vezane uz procjenu izravnih i neizravnih učinaka energentske obnove na gospodarstvo 
  2. Ocjena stanja gospodarstva RH i Grada Zagreba 
  3. Analiza utjecaja provedbe mjera obnove zgrada za zapošljavanje 
  4. Analiza utjecaja provedbe mjera obnove zgrada na BDP 
  5. Analiza utjecaja provedbe mjera obnove zgrada na poticanje gospodarskih aktivnosti 

 

Vrh