Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske

Publikacija
Osnovni je cilj objavljivanja publikacije učiniti temeljne informacije o stanju i trendovima na tržištu nekretnina javno dostupnima i na takav način omogućiti ekonomičnije raspolaganje nekretninama te učinkovitije i svrsishodnije upravljanje hrvatskim prostorom. Pregled tržišta nekretnina u Republici Hrvatskoj se pri tome fokusira na stanje i trendove na tržištu nekretnina za razdoblje od 2012. do 2017. godine te diferencira sljedeće tipove nekretnina: stanove (što uključuje i apartmane), obiteljske kuće, poslovne nekretnine, građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta i šumska zemljišta. Naglasak u predstavljanju podataka je pri tome stavljen na prosječne (medijalne) kupoprodajne cijene nekretnina, prosječnu veličinu nekretnina koje su predmet kupoprodajnih transakcija te prosječnu starost nekretnine (ukoliko se radi o rezidencijalnim tipovima nekretnina). Za svaki pobrojani tip nekretnine i za svaki pokazatelj prikazuju se podaci na nacionalnoj razini, zatim na razini županija i jedinica lokalne samouprave te na razini katastarskih općina Grada Zagreba. Preuzmite zadnje izdanje

Detalji

Autori: Marina TkalecMaruška VizekIvan Žilić
Izdavač: Ekonomski institut, Zagreb
Prvo izdanje: kolovoz 2018.

Publikacija je izrađena u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja.

PRILOZI UZ PUBLIKACIJU:

  • Slike i grafovi koji prate studiju mogu se pronaći na sljedećoj poveznici: kliknuti ovdje.
  • Sažetak studije dostupan je ovdje.
  • Dostupna izvješća o tržištu nekretnina za 2017. godinu mogu se pronaći ovdje.
  • Medijalne cijene po m2​ dostupne su ovdje. [Excel]
  • Priuštivost stana ili apartmana u 2016. dostupna je ovdje. [Excel]
  • Procijenjene vrijednosti zaprimljenih elaborata prije i nakon ispravka ili dopune dostupne su ovdje. [Excel]   ​

Vrh