MIROVINE I STARENJE

U kontekstu demografskog starenja i sve lošijeg omjera između broja zaposlenih i broja umirovljenika, Hrvatska je suočena s mnogim izazovima u pogledu razvijanja mirovinskog sustava koji bi zadovoljio i kriterije financijske održivosti i kriterije adekvatnosti mirovina. Ovo se istraživačko područje bavi upravo takvim izazovima, kroz istraživanja koja uključuju projekcije mirovina u različitim reformskim scenarijima. Analiziraju se trendovi u mirovinskom sustavu Hrvatske iz komparativne perspektive.

Proučava se i odnos između mirovinskog sustava i tržišta rada u smislu poteškoća i mogućnosti povezanih s produljenjem radnog vijeka na hrvatskom tržištu rada u kojem su stariji radnici pod većim rizikom od nezaposlenosti. Nedavno provedena istraživanja bavila su se važnošću promoviranja mirovinske pismenosti u svim segmentima populacije.

Pročitajte više

WOS RADOVI (CC)

Prikaži sve
 1. Quality of working life among 50+ employees across the EU : a double jeopardy for Croatian older workers Galić, Zvonimir, Maja Parmač Kovačić i Maja Vehovec, 2019, Društvena istraživanja, 28(1), str. 63-87.
 2. Mirovinska pismenost i štednja za treću životnu dob Škreblin Kirbiš, Ivona, Iva Tomić i Maja Vehovec, 2011, Revija za socijalnu politiku, 18 (2), str. 127–148.

Ostali radovi

Prikaži sve
 1. Ageing, transformation and the multiple crises of care in Bosnia-Herzegovina Stubbs, Paul, 2015, Etnološka tribina, 45 (38), str. 22–25.
 2. Primjerenost mirovina u Hrvatskoj: što mogu očekivati budući umirovljenici? Nestić, Danijel i Iva Tomić, 2012, Privredna kretanja i ekonomska politika, 22 (130), str. 61–100.
 3. Challenges and possibilities for the realisation of adequate old-age pensions in Croatia (a project study) Nestić, Danijel, Željko Potočnjak, Vlado Puljiz, Ivana Rašić Bakarić, Sandra Švaljek, Iva Tomić, Maja Vehovec i Ivana Vukorepa, 2011, Revija za socijalnu politiku, 18 (3), str. 357–396.
 4. Demographic ageing and its economic consequences in Croatia Švaljek, Sandra, 2011, Population Ageing in Central and Eastern Europe / Hoff, Andreas (ur.), Surrey: Ashgate, str. 135–151.
 5. Employer attitudes toward older workers: a comparative study of Croatia and Slovenia Ograjenšek, Irena, Maja Vehovec, Polona Domadenik i Tjaša Redek, 2008, New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia / Vehovec, Maja (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb i Friedrich Ebert Stiftung, str. 119–140.
 6. From work to retirement: pension system incentives to continued labour market participation in Croatia Nestić, Danijel i Ivana Rašić Bakarić, 2008, New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia / Vehovec, Maja (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb i Friedrich Ebert Stiftung, str. 81–99.
 7. Croatian demographic reality and labour market challenges Nestić, Danijel i Sandra Švaljek, 2008, New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia / Vehovec, Maja (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb i Friedrich Ebert Stiftung, str. 53–64.
 8. New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia Vehovec, Maja (ur.), 2008, Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb i Friedrich Ebert Stiftung.
 9. New perspectives on extending working life: challenges for Croatia and Slovenia Vehovec, Maja, 2008, New perspectives on a longer working life in Croatia and Slovenia / Vehovec, Maja (ur.), Zagreb: Ekonomski institut, Zagreb i Friedrich Ebert Stiftung, str. 19–36.

Projekti

Prikaži sve
 1. Tržište rada i društveno blagostanje u uvjetima starenja stanovništva, 2024. – 2027. Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
  Voditelj: Danijel Nestić
 2. Primjerenost mirovina i odbici za djecu u sustavu poreza na dohodak u Hrvatskoj (PenAdeq), 2018. Naručitelj: Svjetska banka
  Voditelj: Danijel Nestić
 3. Usluga savjetovanja pri izradi Izvješća o starenju stanovništva (Ageing Report), 2017. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske
  Voditelj: Danijel Nestić
 4. Usluge savjetovanja pri izradi modela dugoročne projekcije mirovinskog sustava u Republici Hrvatskoj (MirModel), 2014. Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava Republike Hrvatske
  Voditelj: Danijel Nestić
 5. COST akcija IS1409: Rodni i zdravstveni utjecaji politika kojima se produžuje radni vijek u zapadnim zemljama, 2014. Naručitelj: Europska unija kroz program COST (COST – European Cooperation in Science and Technology)
  Voditeljica: Maja Vehovec (suradnica iz EIZ-a)
 6. Izazovi i mogućnosti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj, 2010. – 2011. Naručitelj: Zaklada Adris
  Voditelj: Danijel Nestić
 7. Starenje stanovništva i održavanje primjerenog životnog standarda u trećoj životnoj dobi, 2010. Naručitelj: Hrvatska gospodarska komora
  Voditeljica: Maja Vehovec
 8. Analiza dugoročnih fiskalnih učinaka demografskih promjena, 2005. – 2006 Naručitelj: Ministarstvo financija Republike Hrvatske
  Voditelj projekta: Danijel Nestić
Vrh