Prijedlozi za unapređenje zadružnog gospodarstva u Republici Hrvatskoj


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Trajanje projekta: 26.2.2018.– 28.5.2018.
Voditeljica projekta: Tanja Broz
Suradnice: Sandra Švaljek, Branka Niemann
 
Sažetak:
Ciljevi projekta: Istražiti razloge slabosti zadružnog gospodarstva u Hrvatskoj, ocijeniti potencijal rasta zadružnog gospodarstva te dati prijedlog mjera i aktivnosti koje bi mogle pridonijeti da se taj potencijal ostvari.

Rezultati/ishodi:

 • Analiza stanja zadružnog gospodarstva u Hrvatskoj
 • Usporedna analiza zakonskog okvira zadružnog gospodarstva u RH i odabranim zemljama EU
 • Pregled europskih inicijativa i novih pravaca razvoja u području zadružnog poduzetništva
 • Preporuke mjera i aktivnosti za unapređenje zadružnog poduzetništva u Hrvatskoj

Aktivnosti:
 • Analiza raspoloživih podataka o poslovanju zadruga (baza FINA-e)
 • Analiza veličine i značaja zadružnog gospodarstva u RH i EU (podaci Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i međunarodnih udruženja zadruga)
 • Analiza zakonskog i institucionalnog okvira koji se odnosi na zadruge u pet odabranih zemalja (Italija, Španjolska, Francuska, Austrija i Danska)
 • Razgovori s dionicima

Opis metodologije:
 • Analiza poslovanja zadružnog sektora temeljem podataka iz financijskih izvještaja
 • Deskriptivna statistika na temelju ostalih raspoloživih domaćih i međunarodnih izvora podataka
 • Intervjui i stručna ocjena
 
PODRUČJA ISTRAŽIVANJA:  Sektori i poduzeća | Hrvatska ekonomija

Vrh