Važnost mikro, malih i srednje velikih poduzeća za gospodarstvo RH

Naručitelj: Media Val d.o.o.
Trajanje projekta: 25. lipnja 2021. – 27. rujna 2021. 
Voditeljica projekta: Maruška Vizek

Sažetak:
Cilj ovog projekta bio je napraviti analizu poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u Republici Hrvatskoj. Analizu pri tome smo dijelili na dio u kojem smo razmatrali agregirane poslovne rezultate mikro, malih i srednjih poduzetnika. Zatim smo analizirali pojedinačni značaj sektora mikro poduzetnika, sektora malih poduzetnika i sektora srednjih poduzetnika. Fokusirali smo se pri tome na razdoblje od 2010. do 2019., pri čemu smo analizirali pokazatelje poput broja poduzeća, broja zaposlenih, imovine, dugoročnih i kratkoročnih obaveza, neto plaća, ukupnih prihoda, ukupnih rashoda, neto dobiti, izvoza, investicija i bruto dodane vrijednosti. Poseban dio analize bio je posvećen poslovanju poduzetnika u turističkom sektoru, pri čemu smo pod turističkim sektorom podrazumijevali sektor smještaja i sektor poslovanja turoperatora i putničkih agencija.
 


PODRUČJA ISTRAŽIVANJASektori i poduzećaHrvatska ekonomija

Vrh