Podrška napretku u praćenju siromaštva i socijalnih politika u Hrvatskoj

Naručitelj: Svjetska banka
Trajanje projekta: 9. siječnja 2023. - 12. lipnja 2023.
Voditelj projekta: Ivica Rubil

Sažetak
Svjetska banka pružala je podršku Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske u razvoju: (i) metodologije za sustav baza podataka o siromaštvu i socijalnoj isključenosti, što je uključivalo razvoj geo-referencirane baze podataka temeljene na administrativnim izvorima za praćenje pokazatelja siromaštva i socijalne isključenosti, popis dionika, prijedlog bilateralnih sporazuma između MRMSOSP-a i relevantnih agencija, institucionalnu i administrativnu organizaciju implementacijske jedinice, standardizirane protokole te smjernice za analizu podataka i izvještavanje; (ii) metodologije za informacijski sustav namijenjen praćenju socijalnih politika kako bi se pratio napredak u implementaciji pet nacionalnih strateških planova, s naglaskom na aktivnosti dionika odgovornih za provedbu nacionalnih strateških planova.
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJANejednakost, siromaštvo i socijalna politika

Vrh