Analiza financijskog poslovanja televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u RH u 2014. i 2015. godini


Naručitelj: Agencija za elektroničke medije 
Trajanje projekta: 10. listopada 2016. – 1. srpnja 2017.
Voditeljica projekta: dr. sc. Tajana Barbić
Suradnici: dr. sc. Edo Rajh, dr. sc. Maruška Vizek


Sažetak: 
Opći cilj istraživanja bio je utvrditi trendove i specifičnosti izdvojenih slučajeva te izvođenje zaključaka koji su proizašli iz analize. Aktivnosti vezane uz izradu Studije o financijskom poslovanju televizijskih nakladnika na lokalnoj razini u Republici Hrvatskoj u 2014. i 2015. godini uključivale su: 
  • Analizu podataka o financijskom poslovanju televizijskih nakladnika na lokalnoj razini;
  • Izradu detaljnog izvještaja o uočenim trendovima u financijskom poslovanju televizijskih nakladnika na lokalnoj razini te izvještaja o specifičnostima s obzirom na regiju u kojoj su djelovali, koristeći dubinske intervjue;
  • Utvrđivanje karakteristika i perspektiva televizijskih koncesija na lokalnoj razini;
  • Prezentaciju nacrta studije članovima/icama Vijeća za elektroničke medije koja je uključivala tablične prikaze svih statističkih obrada te interpretaciju tih podataka, kao i analizu i interpretaciju podataka dobivenih intervjuiranjem predstavnika televizijskih nakladnika;
  • Uključivanje svih izmjena i dopuna u finalnu verziju Studije;
  • Isporuku Studije i svih popratnih dokumenata u elektroničkom formatu kao što su baze podataka, i ostale materijale koji su prikupljeni tijekom izrade analize;
  • Pripremu PPT rezultata istraživanja te njihovu prezentaciju na javnom skupu u Zagrebu koji je organizirala Agencija za elektroničke medije.  
Pri izradi studije korištena je metoda „desk“ istraživanja i dubinskih intervjua.
 

Vrh