Izvori izvoznog rasta i industrijski razvoj: empirijski dokazi u Hrvatskoj (INDUS)


Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta:  17. veljače 2017. – 30. rujna 2017. 
Voditelj projekta: dr. sc. Goran Buturac
Suradnici: dr. sc. Davor Mikulić, Petra Palić


Sažetak: 
Istraživački projekt je kvantificirao izvore izvoznog rasta prerađivačke industrije Republike Hrvatske i njihov doprinos ukupnom gospodarstvu. Ciljevi istraživanja ostvarili su se primjenom metode konstantnih tržišnih udjela (CMS) i input-output modela. Dok su se CMS metodom kvantificirali čimbenici koji objašnjavaju izvozne trendove, input-output modelom valorizirali su se učinci izvoznog rasta na sektore prerađivačke industrije. Očekivani su rezultati kvantificirali izvore izvoznog rasta hrvatske prerađivačke industrije: ukupni učinak (TE), učinak konkurentnosti (CE), proizvodni učinak (PE) i geografski učinak (GE). Također, kvantificiranjem izvora izvoznog rasta, utvrdio se njihov doprinos ukupnim izvoznim promjenama. Primjenom input-output modela valorizirali su se izravni i neizravni učinci izvoznih promjena na proizvodnju, dodanu vrijednost i zaposlenost. Na kraju, diskutirali su se učinci analiziranih izvora izvoznog rasta na gospodarsku aktivnost, kao i očekivane promjene izvoza i ekonomske aktivnosti u nadolazećem razdoblju.

Vrh