Percepcije zainteresiranih strana o kompaniji «Ericsson Nikola Tesla»


Naručitelj: Ericsson Nikola Tesla 
Trajanje projekta: 1. rujna 2008 – 15. veljače 2009.
Voditeljica projekta:  dr. sc. Maja Vehovec
Suradnici:   dr. sc. Edo Rajh, dr. sc. Ivan-Damir Anić, dr. sc. Sonja Radas, dr. sc. Maja Vehovec i Iva Tomić


Sadržaj projekta: 
Predgovor 
Produženi sažetak 
1. Uvod 
2. Metodologija istraživanja 
3. Rezultati istraživanja 
3.1. Kupci: ključni pokazatelj poslovanja (KPI1) 
3.2. Kreatori mišljenja (opinion formers): ključni pokazatelj poslovanja (KPI2) 
3.3. Interne komunikacije (internal communications): ključni pokazatelj djelovanja KPI3 
4. Kreiranje integriranog pokazatelja 
5. Preporuke za buduća istraživanja 
6. Zaključak 
Literatura 
PRILOZI: 
Prilog A. Dubinska analiza pojedinačnih pokazatelja 
Prilog B. Upitnici na hrvatskom jeziku 
Prilog C. Upitnici na engleskom jeziku 
Prilog D. Prezentacija projekta na hrvatskom jeziku 
Prilog E. Prezentacija projekta na engleskom jeziku 

Sažetak projekta:
Projektni tim EIZ je proveo istraživanje stavova ispitanika (stakeholdera) o kompaniji Ericsson Nikola Tesla te je kroz anketni upitnik razvijena metodologija ocjena dimenzija percepcije kao što su ukupna reputacija kompanije, inovativnost i vizija te partnerski pristup. Rezultat integriranog pokazatelja percepcije visoko je ocijenjen i predstavlja dio ukupne slike ETK-Scorecarda. Ukupna visoka ocjena percepcije stakeholdera rezultat je pojedinačnih rezultata ključnih pokazatelja u stavovima kupaca, kreatora javnog mišljenja, te pokazatelja interne komunikacije. Također je izvršena dubinska analiza pojedinačnih stavova stakeholdera da bi se identificirale slabije točke koje bi se u budućnosti mogle unaprijediti. To je bilo osobito važno za segment kupaca kao najvažnijeg stakeholdera kompanije. Studija je osim analize stanja percepcije u 2008. godini predložila mogućnosti unapređenja metodologije i poslovnih rezultata za 2009. godinu. 

Ključne riječi: pokazatelji uspješnosti poslovanja, percepcije zainteresiranih strana (dionika), dimenzije ukupne reputacije, inovativnosti i vizije te partnerskog pristupa 
 

Vrh