Projekcije i scenariji gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije za potrebe županijskog prostornog plana


Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije 
Trajanje projekta: studeni 2010. – veljača 2011.
Voditelj projekta: dr. sc. Nenad Starc
Suradnici: Ivana Rašić, Davor Mikulić

 
Sažetak: 
Projekcije gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije izvedene su za potrebe novog Županijskog prostornog plana. Gospodarske projekcije nužno se oslanjaju na dosadašnje trendove i vremenske nizove postojećih podataka, tako da su dosadašnja kretanja županijskog gospodarstva analizirana i uspoređena s razvojnim trendovima ukupnog hrvatskog gospodarstva. U nastavku su, primjenom faktorske i klaster analize, utvrđeni faktori koji određuju razlikovne osobine Primorsko-goranske županije i omogućuju grupiranje nekoliko sličnih županija u širu regiju koja zahtijeva specifičan pristup prilikom izrade razvojnih programa. Faktorskom i klaster analizom naznačene su i dovoljno velike, ne nužno administrativne, funkcionalne regije koje bi kao cjelina imale koristi od njima prilagođenih mjera. Kako je Primorsko-goranska županija geografski i razvojno naglašeno heterogena, u nastavku su analizirane i skupine općina i gradova županije, koje čine subregionalne cjeline. Iste skupine analizirane su i u drugim podlogama za izradu županijskog prostornog plana.

Na osnovi postojećih trendova hrvatskog i županijskog gospodarstva te analize subregija Primorsko-goranske županije, izvedene su tri projekcije rasta županijskog gospodarstva do 2020. godine. Dvije podrazumijevaju uglavnom nepromijenjenu gospodarsku politiku, a treća podrazumijeva određene instrumente i mjere, koji do sada nisu bili korišteni. Na kraju studije upozoreno je da uobičajene pretpostavke o dugoročnoj raspoloživosti neobnovljivih resursa, prije svega energenata, više nisu prihvatljive i da gospodarsku i uopće razvojnu politiku županije tome treba prilagoditi. Taj zahtjev podrazumijeva daljnja institucionalna unapređenja razvojne politike i uvođenje dodatnih instrumenata i mjera.
 

Vrh