Projekcije i scenariji gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije za potrebe županijskog prostornog plana


Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije 
Trajanje projekta: studeni 2010. – veljača 2011.
Voditelj projekta: dr. sc. Nenad Starc
Suradnici: Ivana Rašić, Davor Mikulić

 
Sažetak: 
Projekcije gospodarskog razvoja Primorsko-goranske županije izvedene su za potrebe novog Županijskog prostornog plana. Gospodarske projekcije nužno se oslanjaju na trendove i vremenske nizove postojećih podataka, tako da su kretanja županijskog gospodarstva analizirana i uspoređena s razvojnim trendovima ukupnog hrvatskog gospodarstva. U nastavku su, primjenom faktorske i klaster analize, utvrđeni faktori koji su odredili razlikovne osobine Primorsko-goranske županije i omogućili grupiranje nekoliko sličnih županija u širu regiju koja je zahtijevala specifičan pristup prilikom izrade razvojnih programa. Faktorskom i klaster analizom naznačene su i dovoljno velike, ne nužno administrativne, funkcionalne regije koje su kao cjelina mogle imati koristi od njima prilagođenih mjera. Kako je Primorsko-goranska županija geografski i razvojno naglašeno heterogena, u nastavku su analizirane i skupine općina i gradova županije, koje su činile subregionalne cjeline. Iste skupine analizirane su i u drugim podlogama za izradu županijskog prostornog plana.

Na osnovi trendova hrvatskog i županijskog gospodarstva te analize subregija Primorsko-goranske županije, izvedene su tri projekcije rasta županijskog gospodarstva do 2020. godine. Dvije su podrazumijevale uglavnom nepromijenjenu gospodarsku politiku, a treća je podrazumijevala određene instrumente i mjere, koji do tada nisu bili korišteni. Na kraju studije upozoreno je da uobičajene pretpostavke o dugoročnoj raspoloživosti neobnovljivih resursa, prije svega energenata, više nisu bile prihvatljive i da je gospodarsku i uopće razvojnu politiku županije tome trebalo prilagoditi. Taj zahtjev podrazumijevao je daljnja institucionalna unapređenja razvojne politike i uvođenje dodatnih instrumenata i mjera.
 

Vrh