Projekt modernizacije hidrometeorološke službe Republike Hrvatske, izrada studije izvedivosti


Naručitelj: University of Oklahoma, College of Atmospheric and Geographic Sciences
Trajanje projekta: 01. listopada 2008. – 24. travnja 2009. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Marijana Sumpor


Sadržaj: Izrada dijela studije izvedivosti koji se odnosi na pripremu i izradu analize troškova i koristi projekta modernizacije, a uključuje slijedeće: 
- na osnovi pripremljene procjene potreba, za koju je odgovoran OU, EIZ će u suradnji s Dr. Dan Sutter, University of Texas, definirati potrebne podatke o vrstama troškova i učinaka koji su potrebni za razvoj analize troškova i koristi za modernizaciju hidrometeorološkog sustava u Hrvatskoj kojim upravlja Državni hidrometeorološki Zavod (DHMZ); 
- prikupljanje podataka; 
- razvoj analize troškova i koristi u suradnji s Dr. Sutter; 
- surađivati s Dr. Sutter na određivanju povrata investicije modernizacije DHMZ-a; 
- dr.sc. Sumpor biti će koautor u zajedničkom radu na izradi analize troškova i koristi, pri čemu će Dr. Sutter pripremiti prvi nacrt teksta analize, te komentirati PowerPoint prezentaciju u kojoj će biti sadržane najbitniji nalazi analize; 
- redovito izvještavanje i po potrebi priprema bilješki sa službenih putovanja u okviru projekta.

 

Vrh