Projekt modernizacije hidrometeorološke službe Republike Hrvatske, izrada studije izvedivosti


Naručitelj: University of Oklahoma, College of Atmospheric and Geographic Sciences
Trajanje projekta: 01. listopada 2008. – 24. travnja 2009. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Marijana Sumpor


Sadržaj: Izrada dijela studije izvedivosti koji se odnosio na pripremu i izradu analize troškova i koristi projekta modernizacije, a uključivao je sljedeće: 
- na osnovi pripremljene procjene potreba, za koju je bio odgovoran OU, EIZ je u suradnji s Dr. Danom Sutterom, University of Texas, definirao potrebne podatke o vrstama troškova i učinaka koji su bili potrebni za razvoj analize troškova i koristi za modernizaciju hidrometeorološkog sustava u Hrvatskoj kojim je upravljao Državni hidrometeorološki Zavod (DHMZ); 
- prikupljanje podataka; 
- razvoj analize troškova i koristi u suradnji s Dr. Sutterom; 
- suradnja s Dr. Sutterom na određivanju povrata investicije modernizacije DHMZ-a; 
- dr. sc. Sumpor bila je koautorica u zajedničkom radu na izradi analize troškova i koristi, pri čemu je Dr. Sutter pripremio prvi nacrt teksta analize 
- redovito izvještavanje i po potrebi priprema bilješki sa službenih putovanja u okviru projekta.

 

Vrh