Recenzija (ex post evaluacija) nacrta razvojne strategije Primorsko-goranske županije – Ex post PGŽ


Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije 
Trajanje projekta: rujan 2015. – listopad 2015.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Nenad Starc 


Sažetak:
Ex post evaluacija imat će sljedeći sadržaj: 
- uvod s objašnjenim kontekstom evaluacije 
- komentari na tekst nacrta strategije 
- primjedbe na primijenjenu metodu izrade nacrta 
- završna ocjena nacrta strategije.   

Kontekst evaluacije zadan je zakonskom obavezom izrade županijskih razvojnih strategija i podzakonskim aktima koji određuju metodologiju izrade. Strategija za razdoblje 2015.-2020. trebala je slijediti strategiju za razdoblje 2000.-2013. što se nije dogodilo zbog kašnjenja izvršenja obaveza Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova nadležnog za koordinaciju i metodološko vođenje izrade županijskih strategija. Upućena da čeka smjernice i produžuje važenje postojeće strategije Primorsko-goranska županija i njen Zavod za prostorno uređenje odlagali su izradu strategije za razdoblje 2015.-2020. i konačno pripremili nacrt bez smjernica. U takvom kontekstu treba pretpostaviti da nacrt ne slijedi smjernice u potpunosti što znači da recenzija može biti završena tek najesen kad bi ih izrađivači trebali dobiti.   

U takvom kontekstu komentari na tekst strategije odnosit će se na uočene propuste, greške i manjkavosti ali i na moguće neprimjerenosti koje će se pokazati tek nakon dobivanja smjernica. Konačna ex post evaluacija moće će se, dakle, dovršiti tek nakon što nacrt bude usklađen sa smjernicama.   

Primjedbe na primijenjenu metodu izrade odnosit će se na eventualne metodološke nedorečenosti i propuste u postupku izrade nacrta strategije.   

Završna ocjena nacrta strategije sažet će komentare i metodološke primjedbe i posebno se osvrnuti na smjernice koje bi trebale biti dostavljene u rujnu. 
 

Vrh