Recenzija (ex post evaluacija) nacrta razvojne strategije Primorsko-goranske županije – Ex post PGŽ


Naručitelj: Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije 
Trajanje projekta: rujan 2015. – listopad 2015.
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Nenad Starc 


Sažetak:
Ex post evaluacija imala je sljedeći sadržaj: 
- uvod s objašnjenim kontekstom evaluacije 
- komentari na tekst nacrta strategije 
- primjedbe na primijenjenu metodu izrade nacrta 
- završna ocjena nacrta strategije.   

Kontekst evaluacije bio je zadan zakonskom obavezom izrade županijskih razvojnih strategija i podzakonskim aktima koji su određivali metodologiju izrade. Strategija za razdoblje 2015.-2020. trebala je slijediti strategiju za razdoblje 2000.-2013. što se nije dogodilo zbog kašnjenja izvršenja obaveza Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova nadležnog za koordinaciju i metodološko vođenje izrade županijskih strategija. Upućena da čeka smjernice i produžuje važenje postojeće strategije Primorsko-goranska županija i njen Zavod za prostorno uređenje odlagali su izradu strategije za razdoblje 2015.-2020. i konačno pripremili nacrt bez smjernica. U takvom kontekstu pretpostavljeno je da nacrt nije slijedio smjernice u potpunosti što je značilo da je recenzija mogla biti završena tek najesen kad su ih izrađivači trebali dobiti.   

U takvom kontekstu komentari na tekst strategije odnosili su se na uočene propuste, greške i manjkavosti ali i na moguće neprimjerenosti koje su se mogle pokazati tek nakon dobivanja smjernica. Konačna ex post evaluacija mogla se, dakle, dovršiti tek nakon što je nacrt bio usklađen sa smjernicama.   

Primjedbe na primijenjenu metodu izrade odnosile su se na metodološke nedorečenosti i propuste u postupku izrade nacrta strategije.   

Završna ocjena nacrta strategije sažela je komentare i metodološke primjedbe i posebno se osvrnula na smjernice koje su trebale biti dostavljene u rujnu. 
 

Vrh