Usluge izrada analitičke podloge za izradu novog Zakona o otocima s prijedlogom poboljšanja


Naručitelj: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 
Trajanje projekta: 19. rujna 2016. - 15. veljače 2017. 
Voditelj projekta: dr. sc. Nenad Starc
Suradnici: dr. sc. Sunčana Slijepčević, dr. sc. Ivana Rašić Bakarić, dr. sc. Željka Kordej-De Villa, dr. sc. Edo Rajh


Sažetak: 
Cilj projekta je bila kritička analiza provedbe Zakona o otocima i prijedlozi poboljšanja otočne razvojne politike. 

Projektom je izrađena i predana naručitelju analitička podloga za novi Zakon o otocima. 

Projektne aktivnosti uključivale su pregled dostupne dokumentacije; definiranje i prikupljanje potrebnih podataka; izradu analitičke podloge za potrebe izrade novog Zakona o otocima; preporuke za izradu nacrta prijedloga Iskaza o procjeni učinaka novog Zakona o otocima; izradu prijedloga i obrazloženje otočne ljestvice razvijenosti te izradu završnog izvješća. 

Pri izradi je korištena metodologija procjene razvojnih trendova otočnog gospodarstva, rangiranje otoka faktorskom analizom te grupiranje otoka analizom klastera.

 

Vrh