Društveno-ekonomska analiza troškova i koristi u modelu fiskalnih poticaja za održivo poslovanje i razvoja izvoznih radno intenzivnih djelatnosti u prerađivačkoj industriji Republike Hrvatske


Naručitelj: Hrvatski klaster konkurentnosti industrije tekstila, kože i obuće
Trajanje projekta: 16. veljače 2015. – 27. travnja 2015.
Voditelj projekta: dr. sc. Željko Lovrinčević

Cilj projekta bio je razraditi projektni zadatak (terms of references) za očekivano raspisivanje natječaja za izradu Programa fiskalnih poticaja. U izradi projektnog zadatka se pošlo od definiranja okvirnog sadržaja. U okvirnom sadržaju je definirano pet osnovnih poglavlja: Polazne pretpostavke, svrha i glavni ciljevi Projekta; Metodološka polazišta i podatkovna osnova; Analiza stanja i pozicioniranje radno intenzivnih, izvoznih djelatnosti; Analiza izvodljivosti varijantnih scenarija s motrišta poduzetnika, središnje i lokalne države; Zaključna razmatranja i prijedlozi mjera za fiskalno rasterećenje radno intenzivnih, izvoznih djelatnosti. Korištena je metodologija mikroekonomske analize s cijelim skupom pratećih indikatora, swot analiza kao i propisan metodološki okvir za korištenje input-output analize učinaka pojedinih scenarija fiskalnih poticaja. Definirana su tri osnovna scenarija u koje je trebalo uključiti propitivanje učinaka pojedinog instrumenta fiskalnog poticaja, te procijeniti učinke na prihode (rashode) poduzetnika, lokalne i središnje države.
 

Vrh