Inspiring digital entrepreneurship – IDEA

Naručitelj: European Commission – Erasmus+ KA203
Trajanje projekta: 1. studenoga 2019. – 31. listopada 2021.
Voditeljica projekta: Tajana Barbić
Suradnici: Maruška Vizek, Zoran Aralica, Ivan-Damir Anić, Ljiljana Božić, Anita Harmina

Sažetak:
Cilj IDEA-e je mapirati i uzeti u obzir dinamiku digitalnog poduzetništva u zemljama uključenim u analizu, na način da se identificiraju zajednički trendovi, problemi, najbolje prakse i alati. Temeljni cilj IDEA projekta je poboljšati šanse za profesionalni uspjeh studenata visokog obrazovanja razvijanjem ne samo njihovih poduzetničkih vještina (ili znanja), već i njihovih digitalnih vještina. IDEA će poboljšati digitalne vještine i poduzetništvo razvijajući i testirajući niz inovativnih materijala i resursa. Razvijeni materijali omogućit će visokoškolskim ustanovama da na kraju projekta opskrbe najmanje 200 studenata visokog učilišta uključenih organizacija digitalnim vještinama primijenjenim na poduzetništvu. IDEA će također implementirati rezultate projekta na područje cijele Europe putem OER platforme koja bi trebala postati središte znanja i obrazovanja o digitalnom poduzetništvu. IDEA će podići svijest između visokoškolskih i obrazovnih institucija o potencijalu digitalnih i poduzetničkih vještina i njihovoj važnosti za poslovni uspjeh.

    
 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Sektori i poduzeća

Vrh