Je li makroekonomska konvergencija Hrvatske održiva? (JMKHO)

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta: 1. siječnja 2024. - 31. prosinca 2027. 
Voditelj projekta: Željko Lovrinčević
SuradniciGoran Buturac, Andrea Mervar, Davor Mikulić, Marina Tkalec, Maruška Vizek

Sažetak
Konvergencija se u kontekstu EU-a oduvijek smatrala glavnim mehanizmom za postizanje društveno ekonomske kohezije. Makroekonomska konvergencija je u značajnom dijelu prvog desetljeća članstva Hrvatske u EU-u izostala. Druge nove članice su bolje iskoristile prve godine članstva u EU-u nego Hrvatska. Ta se slika posljednjih godina mijenja zahvaljujući snažnom oporavku hrvatskog gospodarstva od globalne krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, te stopama gospodarskog rasta višim od prosjeka EU-a. Postavlja se pitanje je li taj proces tek privremeno uvjetovan snažnim priljevom sredstava iz EU fondova tijekom oporavka od pandemijske krize i nekim strukturnim karakteristikama hrvatskog gospodarstva ili je dugoročan? U tom kontekstu istraživat će se procesi konvergencije u pojedinim područjima. To su a) analiza strukturne dekompozicije i izvora rasta hrvatskog gospodarstva, b) konvergencija cijena, c) konvergencije međunarodne konkurentnosti, d) turizam kao izvor ubrzane konvergencije i e) konvergencija na tržištu nekretnina kao jedno od obilježja rentne ekonomije.
 


 


 

Projekt „Je li makroekonomska konvergencija Hrvatske održiva?“, praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, financiran je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU.
Vrh