Predobro da bi bilo istinito? Učinak turizma na tržište nekretnina u Hrvatskoj – TOURCRONaručitelj:
Hrvatska zaklada za znanost
Trajanje projekta:  3. veljače 2020. – 2. veljače 2024.
Voditeljica projekta: Maruška Vizek
Suradnici: Tajana Barbić (Ekonomski institut, Zagreb), Nebojša Stojčić (Sveučilište u Dubrovniku), Anita Čeh Časni (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Ivana Logar (Švicarski federalni institut za vodene znanosti i tehnologiju, ETH Zurich), Josip Mikulić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), James E. Payne (Sveučilište u Teksasu u El Pasu), Josipa Filić (Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

Sažetak
Cilj ovog projekta jest istražiti utjecaj turističke aktivnosti na cijene nekretnina, što je tema od rastuće društvene važnosti koja je nedovoljno istražena u literaturi. Fokusirali smo se na Hrvatsku, malu otvorenu ekonomiju koja uvelike ovisi o prihodima od turizma, s turističkom industrijom koja se dominantno temelji na kratkoročnom najmu smještaja, kako bismo istražili utjecaj promjene turističke orijentacije u hrvatskim jedinicama lokalne samouprave (JLS) na cijene apartmana, obiteljskih kuća i građevinskih zemljišta. Budući da je Hrvatska relativno mala zemlja u kojoj je otprilike jedna trećina lokalnih jedinica orijentirana na turističke usluge, dok ostale jedinice lokalne samouprave nemaju izravnu izloženost turizmu, istražujemo karakteristike i modalitete prostornog prelijevanja cijena stanova i cijena obiteljskih kuća u svim jedinicama lokalne samouprave koje su posljedica promjena u turističkoj aktivnosti. Osim toga, zbog svoje povijesne ovisnosti o kratkoročnom najmu smještaja, Hrvatska je idealno područje za procjenu kako promjena ponude turističkog smještaja prema većoj dominaciji privatnih kratkoročnih iznajmljivanja putem digitalnih peer-to-peer platformi utječe na cijene stanova i cijene kuća. Konačno, ispitujemo imaju li vanjski utjecaji na okoliš, koji se mogu pripisati turističkoj aktivnosti, utjecaj na cijene stanova i obiteljskih kuća u hrvatskim jedinicama lokalne samouprave. Kako bismo ostvarili ove ciljeve, konstruirali smo sveobuhvatnu godišnju bazu podataka koja sadrži podatke za svih 557 hrvatskih gradova i općina od 2012. godine do danas, na koju ćemo primijeniti dinamičke i prostorne procjene panel podataka u kombinaciji s hedonističkim cjenovnim modelima. Baza podataka obuhvaća pokazatelje tržišta nekretnina (uključujući medijalnu cijenu stanova, obiteljskih kuća i apartmana), različite pokazatelje turističke aktivnosti i standardne odrednice ponude i potražnje cijena nekretnina.
 


 PODRUČJA ISTRAŽIVANJA: Ekonomika turizma; Makroekonomija; Hrvatska ekonomija


Ovaj je rad financirala Hrvatska zaklada za znanost projektom IP-2019-04-7386.
Vrh