Tržište rada i društveno blagostanje u uvjetima starenja stanovništva (TRADSTAR)

Naručitelj: Ekonomski institut, Zagreb
Trajanje projekta: 1. siječnja 2024. - 31. prosinca 2027. 
Voditelj projekta: Danijel Nestić
SuradniciValerija Botrić, Tibor Kovač, Marko Ledić, Lea-Karla Matić, Ivica Rubil, Paul Stubbs

Sažetak
Glavni je cilj projekta istražiti suvremena kretanja na tržištu rada i njihov utjecaj na društveno blagostanje u specifičnim okolnostima starenja stanovništva te analizirati ulogu ekonomske politike u prilagodbi tim okolnostima. Istraživanje je strukturirano oko sedam tematskih cjelina: a) strukturne promjene na tržištu rada; b) distribucija dohodaka i blagostanje; c) uloga poreza i socijalnih transfera u povećanju blagostanja; d) mirovine i mirovinski sustav - primjerenost i dugoročna održivost; e) međugeneracijski transferi - učinci na zaposlenost i blagostanje; f) rodna (ne)jednakost i blagostanje; g) socijalna zaštita i socijalna politika. Istraživanje će se najvećim dijelom temeljiti na analizi anonimiziranih individualnih anketnih i administrativnih podataka i primjeni odgovarajućih mikroekonometrijskih metoda. Očekivani znanstveni doprinos je proširenje znanja o tržištu rada, zdravlju i socijalnoj zaštiti u kontekstu starenja stanovništva, te razvoj novih i prilagodba postojećih metodoloških koncepata. Preporukama za nositelje ekonomske i socijalne politike projekt bi mogao doprinijeti učinkovitijem prilagođavanju nadolazećim izazovima starenja stanovništva.
 


  

 

Projekt „Tržište rada i društveno blagostanje u uvjetima starenja stanovništva“, praćen od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, financiran je sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. – NextGenerationEU.
Vrh