Istraživanje javnih troškova i uspostava sustava pokazatelja uspješnosti u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj – Studija ostvarivosti i provedivosti znanstveno-istraživačkog projekta


Naručitelj: Vlada Republike Hrvatske - Ured za suzbijanje zlouporabe droga  
Trajanje projekta: 27. travnja – 14. svibnja 2012.
Voditeljica projekta: dr. sc. Dubravka Jurlina Alibegović


Sažetak: 
Studija je sadržavala pregled osnovnih spoznaja o trošenju javnih sredstava u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. U Studiji je bila prikazana metodologija istraživanja za analizu specificiranih i nespecificiranih javnih troškova u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj po skupinama aktivnosti (prevencija, liječenje, smanjivanje štete, prisila i kazneni progon) i institucijama (državne institucije, civilni i privatni sektor), kao i metodologija istraživanja za analizu izvora financiranja aktivnosti u području suzbijanja zlouporabe droga po skupinama i institucijama (proračunska sredstva, donacije, ostali izvori). U studiji je obrazložena potreba za uspostavom sustava pokazatelja uspješnosti za praćenje ostvarivanja ciljeva javnih politika u području suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj. 

 

Vrh