Procjena učinaka poticanja razvoja poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj putem ministarstva nadležnog za poduzetničku infrastrukturu na ekonomske rezultate u jedinicama lokalne samouprave – Poduzetničke zone


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 
Voditeljica projekta: Dubravka Jurlina Alibegović
Suradnici: Sunčana Slijepčević, Ivana Rašić Bakarić, Nebojša Stojčić
Trajanje: 13.02.2018. – 13.07.2018.
 
Sažetak:
 
Ciljevi projekta bili su analiza stanja i rezultata djelovanja poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj temeljem dodjele bespovratnih sredstava i darovanja zemljišta u razdoblju od 2004. do 2013. te ocjena regulatornog okvira za sustav poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj.

Kao rezultat projekta izrađena je Studija u kojoj su dani odgovori na pitanje učinaka poduzetničkih zona odnosno ulaganja bespovratnih sredstava iz državnog proračuna u razdoblju 2004.-2013. na jedinice lokalne samouprave s poduzetničkim zonama u odnosu na ekonomske rezultate u jedinicama lokalne samouprave bez poduzetničkih zona te jesu li ekonomski učinci poduzetničkih zona prostorno bili ograničeni samo na jedinice lokalne samouprave u kojim djeluju ili su se ti učinci prostirali i na druge jedinice lokalne samouprave, prvenstveno susjedne općine i gradove. Također je odgovoreno na pitanje dovode li poslovne zone do stvaranja prostornih obrazaca ekonomske aktivnosti. U Studiji je odgovoreno na pitanje kakva je povezanost učinaka dodjele bespovratnih sredstava i darovanja zemljišta za osnivanje ili proširenje poduzetničkih zona s izdvajanjima iz lokalnih proračuna te je ocijenjen regulatorni okvir za sustav poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj.

U ovom su istraživanju (i) ispitani učinci poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj kroz bespovratna sredstva dodijeljena iz državnog proračuna od 2004. do 2013. godine putem ministarstva nadležnog za poduzetničku infrastrukturu na ekonomske rezultate u jedinicama lokalne samouprave s poduzetničkim zonama u odnosu na ekonomske rezultate u jedinicama lokalne samouprave bez poduzetničkih zona, (ii) analizirani učinci povezanosti bespovratnih sredstava dodijeljenih iz državnog proračuna od 2004. do 2013. godine putem ministarstva nadležnog za poduzetničku infrastrukturu i darovanja zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za osnivanje ili proširenje poduzetničkih zona s proračunskim izdvajanjima jedinici lokalne samouprave prema funkcijskoj klasifikaciji troškova za ekonomske, komunalne i infrastrukturne troškove jedinica lokalne samouprave, (iii) ocijenjen je regulatorni okvir za sustav poduzetničkih zona u Republici Hrvatskoj.

U istraživanju je korištena metoda kvantitativne analize koja je omogućila procjenu učinka ili tzv. tretmana unutar populacije jedinki - jedinica lokalne samouprave. Navedenom metodologijom bilo je moguće procijeniti intenzitet učinka poduzetničkih zona na ekonomske ishode. U mnoštvu pokazatelja ekonomskih ishoda fokusirali smo se na pokazatelje outputa poslovnog sektora, zaposlenost, prosječnu razinu plaća te intenzitet poduzetničke djelatnosti koji je definiran kao odnos novoosnovanih i ugašenih poduzeća unutar jedinica lokalne samouprave. Korištene su tehnike prostorne ekonometrijske analize radi ispitivanja postojanja ekonomskih učinaka poduzetničkih zona na jedinicu lokalne samouprave u kojoj su se nalazile, ali i na ostale jedinice lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj pri čemu je naglasak stavljen na susjedne jedinice lokalne samouprave. U istraživanju su korišteni isti pokazatelji ekonomskih učinaka. U istraživanju se analiziralo dovode li poduzetničke zone do koncentracije ekonomske aktivnosti (poslovnih subjekata) unutar svoje jedinice lokalne samouprave i županije te nastaju li i kakvi prostorni obrasci ekonomske strukture (npr. koncentracija poduzeća iz pojedine gospodarske djelatnosti/industrije) kao posljedica djelovanja poduzetničkih zona.

Vrh