Analiza dosadašnjeg razvitka i stanja kemijske industrije (potpodručja DG i DH) u EU i Republici Hrvatskoj


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Trajanje projekta: 2008.
Voditelj: dr. sc. Ivan Teodorović


Ciljevi:
1. analizirati dosadašnji razvoj i trenutno stanje kemijske industrije, 2. ocijeniti strukturne promjene i razvijenost kemijske industrije, 3. analizirati konkurentnost kemijske industrije, 4. analizirati financijsko stanje kemijske industrije, 5. istražiti institucionalne uvjete razvoja kemijske industrije

Sadržaj: 
0. SAŽETAK 
1. UVOD 
2. KEMIJSKA INDUSTRIJA U EUROPSKOJ UNIJI 
3. OCJENA STANJA I RAZVITKA KEMIJSKE INDUSTRIJE U HRVATSKOJ 
4. INSTITUCIONALNI UVJETI RAZVITKA KEMIJSKE INDUSTRIJE 
5. SWOT ANALIZA I PREDUVJETI ZA RAZVITAK KEMIJSKE INDUSTRIJE 
6. ZAKLJUČCI

 

Vrh