Analiza dosadašnjeg razvoja i stanja prerađivačke industrije u Hrvatskoj za razdoblje 2002. – 2006.


Naručitelj: Ministarstvo rada, gospodarstva i poduzetništva
Trajanje projekta: siječanj – ožujak 2008.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Teodorović


Ciljevi:
  1. analizirati dosadašnji razvoj i trenutno stanje prerađivačke industrije;
  2. ocijeniti strukturne promjene i razvijenost prerađivačke industrije;
  3. analizirati trenutnu konkurentnost prerađivačke industrije;
  4. analizirati financijsko stanje prerađivačke industrije.

Sadržaj projekta:
0. Sažetak 
1. Uvod
2. Prerađivačka industrija u EU 
3. Ocjena stanja i razvitka prerađivačke industrije u Hrvatskoj 
4. Regionalna struktura prerađivačke industrije
5. Konkurentnost prerađivačke industrije u međunarodnoj razmjeni 
6. Zaključci

 

Vrh