Analiza dosadašnjeg razvoja i stanje industrije kože i proizvoda od kože u EU i Hrvatskoj


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Trajanje projekta: ožujak 2007. – srpanj 2007.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivan Teodorović


Ciljevi: U okviru rada na projektu uz definiranje metodološke osnove istraživanja posebna pozornost biti će posvećena slijedećim ciljevima: (1) ocjena strukturnih promjena industrije kože i proizvoda od kože; (2) analiza konkurentnosti; (3) identifikacija tržišnih čimbenika razvoja; (4) analiza financijskog stanja industrije kože i proizvoda od kože.

Sadržaj: Detaljniji sadržaj nalazi se u dokumentaciji projektnog prijedloga. Osnovna struktura sadržaja je: 
0. Sažetak 
1. Uvod 
2. Industrija kože i proizvoda od kože u Europskoj uniji 
- analiza strukturnih promjena i učinkovitosti 
- strategija razvoja proizvođača kože i proizvoda od kože u EU 
- vanjsko-trgovinska politika EU s posebnim naglaskom na međunarodnu razmjenu kože i proizvoda od kože 
3. Ocjena stanja i razvojaindustrije kože i proizvoda od kože u RH 
- ekonomsko značenje industrije 
- struktura sektora, promjene i učinkovitost 
- tržišni čimbenici razvoja industrije kože i proizvoda od kože 
4. Zaključci 

 

Vrh