Analiza dosadašnjeg razvoja i stanje industrije tekstila i odjeće u EU i Hrvatskoj


Naručitelj: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Trajanje projekta: listopad 2006. – svibanj 2007.
Voditelj projekta: Ivan Teodorović


Obrazloženje potrebe za prijedlogom projekta:
Na zahtjev Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva treba izraditi analizu dosadašnjeg razvoja tekstilne industrije u svijetlu približavanja EU. Sukladno očekivanim temeljnim nalazima rezultati će činiti jedan dio predviđenih trajnih istraživanja EIZ-a.

Ciljevi projekta:
U okviru rada na projektu uz definiranje metodološke osnove istraživanja posebna pozornost biti će posvećena slijedećim ciljevima: (1) ocjena strukturnih promjena industrije tekstila i odjeće; (2) analiza konkurentnosti; (3) identifikacija tržišnih čimbenika razvoja; (4) analiza financijskog stanja industrije tekstila i odjeće. 

Sadržaj projekta:
Detaljni sadržaj nalazi se u dokumentaciji projektnog prijedloga. Osnovna struktura sadržaja je: 
0. Sažetak 
1. Uvod 
2. Industrija tekstila i odjeće u Europskoj uniji 
- analiza strukturnih promjena i učinkovitosti 
- strategija razvoja proizvođača tekstila i odjeće u EU 
- vanjsko-trgovinska politika EU s posebnim naglaskom na međunarodnu razmjenu tekstila i odjeće 
3. Ocjena stanja i razvoja industrije tekstila i odjeće u RH 
- ekonomsko značenje industrije 
- struktura sektora, promjene i učinkovitost 
- tržišni čimbenici razvoja industrije tekstila i odjeće 
4. Zaključci 

 

Vrh