Analiza produktivnosti hrvatskih poduzeća


Naručitelj: Svjetska banka
Trajanje projekta: 15. siječnja 2014. – 28. veljače 2014.
Voditeljica projekta: dr. sc. Sonja Radas
Suradnici: Bruno Škrinjarić, Edo RajhSažetak: 
U sklopu razvoja strategije pametne specijalizacije bilo je potrebno napraviti pregled po sektorima kako bi se istražila produktivnost poduzeća. U tu svrhu bila je potrebna analiza mikroekonomskih podataka na razini poduzeća. Kako bi se uočili obrasci pada ili rasta produktivnosti analizirani su podaci za 2008. i uspoređeni s onima za 2012. Također su analizirani podaci na regionalnoj razini kako bi se dobio uvid u razlike među regijama. Cilj projekta bio je pružiti donositeljima politika pouzdane empirijske podatke na osnovi kojih je bilo moguće donijeti optimalne odluke u okviru stvaranja strategije pametne specijalizacije. 

U okviru projekta napravljene su sljedeće četiri analize: 
 • Usporedba indikatora produktivnosti po regijama 
  • Kako bi se istražile regionalne razlike analizirane su razlike u produktivnosti rada, TFP-u (total factor productivity) i cijeni rada.
 • Razlike u produktivnosti između izvoznika i neizvoznika 
  • U ovoj analizi istražena je regionalna zastupljenost izvoznika. Cilj analize bio je usporediti TFP u poduzećima ovisno o tome izvoze li i u kojoj se regiji nalaze.
 • Dinamika ulaska i izlaska na tržište i analiza TFP funkcije
  • Kao početna godina uzeta je 2008., a kao izlazna godina 2012. Identificirana su četiri skupa poduzeća: (1) poduzeća koja su poslovala kroz cijelo to razdoblje, (2) nova poduzeća koja su stvorena u tom razdoblju, (3) poduzeća koja su postojala u 2008. kao mala, ali su bitno narasla do 2012., i (4) pouzeća koja su u navedenom razdoblju izašla s tržišta. Cilj analize bio je dekomponirati rast TFP-a po grupama kako bi se vidjelo koja grupa najviše pridonosi rastu.
 • Analiza gazela 
  • Ova analiza istražila je sektorsku i regionalnu distribuciju gazela (poduzeća s velikim uzastopnim višegodišnjim rastom). 

Projekt je rezultirao izvješćem koje je predstavilo rezultate gore navedenih analiza.

 

Vrh