Analiza rodnih razlika u Hrvatskoj (GendAssCro)

Naručitelj: Svjetska banka
Trajanje projekta: 21.6.2018. – 30.6.2018.
Voditelj projekta: Ivica Rubil
 
Sažetak projekta:
Postojanje rodnih jazova jedna je od najočitijih činjenica koje karakteriziraju današnja društva. Cilj projekta bila je analiza rodnih razlika u Hrvatskoj. Analiza je bila fokusirana na rodni jaz u nekoliko domena: ljudski kapital (zdravlje i obrazovanje), materijalni životni standard (rizik siromaštva, društvena isključenost, višedimenzionalna deprivacija), tržište rada (participacija, zaposlenost, nezaposlenost), poduzetništvo, vlasništvo proizvodnih resursa, sudjelovanje u političkom i poslovnom odlučivanju te rodno nasilje. Analize su uključivale i usporedbu Hrvatske s ostalim zemljama EU-a. 


PODRUČJE ISTRAŽIVANJA: Nejednakost, siromaštvo i socijalna politika

Vrh