Analiza tržišta pravnih informacija u Republici Hrvatskoj


Naručitelj: Europska komisija
Trajanje projekta: travanj 2008.
Voditeljica projekta: dr. sc. Sonja Radas


Cilj projekta je razviti i primijeniti pravni informacijski sustav u Hrvatskoj. Kako bi se to postiglo, bilo je potrebno provesti sljedeće aktivnosti: analiza i procjena potencijalnog tržišta, analiza konkurentskog okruženja, SWOT analiza i kreiranje prodajnog modela. U okviru navedenih istraživačkih aktivnosti postavljeni su sljedeći istraživački ciljevi: procijeniti potražnju i veličinu tržišta za pravnim informacijama u elektroničkom obliku, identificirati glavne tržišne segmente i njihove značajke, utvrditi percipirane vrijednosti, identificirati postojeće konkurentsko okruženje, utvrditi snage i slabosti postojeće konkurencije. Metodologija istraživanja obuhvaća primjenu dubinskih intervjua, anketno istraživanje, prikupljanje i analizu sekundarnih podataka, te deskriptivnih, univarijantnih i multivarijantnih tehnika i metoda analize podataka.

 

Vrh