Analiza zdravstvenog sustava


Naručitelj: MZB d.o.o., izdavač mjesečnika Banka
Trajanje projekta: veljača – listopad 2012.
Voditeljica projekta: dr. sc. Maja Vehovec


Sažetak: 
Projekt Analiza zdravstvenog sustava obradio je osam tema vezanih za zdravstveni sustav Hrvatske. Obrađene su teme zdravstvene potrošnje kroz posljednju reformu zdravstva, zatim položaj Hrvatske u Europskom indeksu zdravstvene zaštite potrošača, potrošnja lijekova u Hrvatskoj, organizacija i financiranje primarne zdravstvene zaštite, iskustva i mogućnosti javno-privatnog partnerstva u zdravstvu, korupcija u zdravstvu, privatni izdaci za zdravstvo te izazovi restrukturiranja u sustavu javnih bolnica u Hrvatskoj. Sve teme su prezentirane i diskutirane na javnim okruglim stolovima. Mjesečni časopis Banka bio je glavni organizator i odgovoran za medijsko praćenje kao i za organizaciju svih zainteresiranih strana. Javni okrugli stolovi su pokazali da ekonomska analiza zdravstvenog sustava Hrvatske ima još puno otvorenog prostora te traži dodatna istraživanja i dodatne napore u kvalitetnoj pripremi baza podataka zdravstvenog sustava.

 

Vrh