Anketno istraživanje izloženosti poslovnog sektora u Hrvatskoj korupciji i drugim oblicima kriminala


Naručitelj: Ured za droge i kriminal Ujedinjenih naroda (UNODC)
Trajanje projekta: svibanj 2012. – svibanj 2013.
Voditeljica projekta: dr. sc. Jelena Budak


Sažetak: 
EIZ je u suradnji s agencijom za istraživanje tržišta proveo anketiranje neto 1500 poduzeća i obrta, metodom osobnog intervjua F2F CAPIi/ili telefonskih intervjua CATI. Uzorak je uključivao mikro, male, srednje i velike poslovne subjekte iz 4-6 sektora djelatnosti. Upitnik u trajanju od oko 30 minuta sadržavao je pitanja o percepciji korupcije kojoj je izložen poslovni sektor, iskustvima menadžera/vlasnika poduzeća s korupcijskim pritiscima u poslovanju, te o izloženosti drugim oblicima kriminala. Glavni su rezultati projekta bili baza podataka u SPSS-u, statističke tablice prema planu tabulacije te analitički izvještaj na engleskom i hrvatskom jeziku (studija). Izvještaj o rezultatima istraživanja javno je predstavljen nositeljima politike suzbijanja korupcije i mjera uklanjanja prepreka poslovanju.

 

Vrh