Hrvatski mirovinski sustav s posebnim osvrtom na ulogu i položaj REGOS-a


Naručitelj: Središnji registar osiguranika (REGOS)
Trajanje projekta: svibanj – rujan 2005.
Voditelj projekta: Mustafa Nušinović


Cilj je ove Studije dati preporuke za financijsko repozicioniranje poslova administriranja podataka i uplata doprinosa u sustavu obveznog mirovinskog osiguranja temeljenog na individualnoj kapitaliziranoj štednji (II. stup). Posebno se preispituje uloga REGOS-a.

 

Vrh