Inovacije u hrvatskim poduzećima, 2001. – 2003.


Naručitelj: Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta; Nacionalno vijeće za konkurentnost 
Trajanje projekta: 2005.
Voditelj projekta: Domagoj Račić


Ova studija prezentira istraživanja inovacijskih aktivnosti u hrvatskim tvrtkama u razdoblju od 2001. do 2003. Istraživanje je provedeno 2004. godine, korištenjem metodologije Europske unije (Community Innovation Survey), gdje se takva istraživanja provode od 1993. Rezultati takvih istraživanja omogućuju analizu i usporedbu inovacijskih aktivnosti te učinkovitije formuliranje inovacijske politike u Europskoj uniji i zemljama članicama, ali i u zemljama kandidatkinjama poput Hrvatske.

 

Vrh