Istraživanje inovacijskog potencijala hrvatskih i mađarskih prekograničnih regija – Međimurska županija i Koprivničko-križevačka županija (INOPOT-MC-KKC)


Naručitelj: Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o. - European Commission – IPA 
Trajanje projekta: 27. kolovoza 2012. – 27. listopada 2012. 
Voditelj projekta: dr. sc. Zoran Aralica

Sažetak: 
Unaprjeđenje inovacijskih kapaciteta, odnosno sposobnosti poduzimanja inovacijskih aktivnosti poduzeća ovisi o različitim faktorima, od kojih se izdvajaju kontinuirano snabdijevanje inovacijskim resursima i akumuliranje znanja. U tom smislu, postojanje različitih oblika neformalnih inovacijskih suradnji kao što je razmjena informacija kao i formalnih, npr. inovacijske suradnje u cilju stvaranja novih proizvoda/usluga, također se smatraju ključnima. 

To je posebno važno za male ekonomije i na lokalnim razinama, gdje postoji jak naglasak na lokalnoj konkurentnosti tj. sposobnosti zemljopisnog područja u promicanju društveno-ekonomskih aktivnosti kao i stvaranju dohotka. U ovom slučaju, riječ je o Međimurskoj županiji i Koprivničko-križevačkoj županiji. Obje županije pripadaju bivšoj statističkoj regiji Sjeverozapadne Hrvatske, gdje je najveća koncentracija inovacijskih kapaciteta na nacionalnoj razini. Međimurska županija pripada prvoj skupini županija prema razvijenosti, s razvojnim indeksom između 75 posto i 100 posto nacionalnog prosjeka, dok Koprivničko-križevačka županija pripada drugoj skupini županija, razvojnog indeksa ispod 75 posto hrvatskog prosjeka. 

Cilj je projekta predstaviti najnovije nalaze iz područja inovacijskih aktivnosti i inovacijske politike na regionalnoj razini, s dugoročnim ciljem poboljšanja učinkovitosti i koordinacije poduzeća u analiziranim sektorima. Projekt stavlja značajni naglasak na analizu dvaju poslovnih sektora, posebno ekonomski relevantnih u promatranim županijama, i to metaloprerađivačkog sektora i ICT sektora. Ovi su sektori naglašeni s obzirom na strukturu regionalne ekonomije (značajan utjecaj metaloprerađivačke industrije), kao i namjeru regionalne politike razvoja ekonomije s visokom dodanom vrijednošću kroz razvoj ICT i metaloprerađivačke industrije u obje županije. Analiza je usmjerena na prekograničnu suradnju između pograničnih područja, koja uključuje Međimursku županiju i Koprivničko-križevačku županiju (Hrvatsku), Panoniju (južni dio Mađarske), kao i cjelokupno područje Slovenije.
 

Vrh