Izrada profila sektora za potrebe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira – PROSEK


Naručitelj: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Trajanje projekta: 7. kolovoza 2015. – 25. studenog 2015.
Voditelj projekta: dr. sc. Danijel Nestić
Suradnici: dr. sc. Ivan-Damir Anić, dr. sc. Tajana Barbić, dr. sc. Ljiljana Božić, dr. sc. Tanja Broz, dr. sc. Goran Buturac, dr. sc. Ivana Rašić BakarićBruno ŠkrinjarićIvan Žilić


Sažetak:
Cilj projekta je izrada profila osam sektora koji će se koristiti u procesu razvoja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO). Profili sektora predstavljaju analitičku podlogu za definiranje potražnje i ponude za zanimanjima i kvalifikacijama u okviru  sektora . Sadržaj profila sektora koristit će se za provjeru relevantnosti kvalifikacija za potrebe tržišta rada, služiti će predlagateljima standarda u smislu prepoznavanja potražnje za određenim kvalifikacijama kao i sektorskim vijećima koja imaju zadatak vrednovati predložene standarde zanimanja i kvalifikacija.   

Aktivnosti:
  1. Izrada profila za osam sektora : i) Poljoprivreda, prehrana i veterina; ii) Graditeljstvo i geodezija; iii) Ekonomija i trgovina; iv) Turizam i ugostiteljstvo; v) Promet i logistika; vi) Zdravstvo; vii) Informacije i komunikacije; i viii) Temeljne tehničke znanosti - ekologija
  2. Konzultacije s ključnim dionicima i članovima sektorskog vijeća za svaki sektor za koji se priprema profil
  3. Izrada prijedloga vrednovanja ponude i potražnje za sektorskim zanimanjima
  4. Prijedlog domaće i inozemne literature za bolje opisivanje profila sektora
Metodologija: Metodologija je zadana je od strane naručitelja, tj. Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a sastoji se od  metoda deskriptivne statistike temeljem relevantnih baza podataka uključujući izradu pivot tablica i grafikona.


 

Vrh