Koncept i izvedbene sastavnice modela integralnog upravljanja državnom imovinom u Republici Hrvatskoj


Naručitelj: Hrvatski fond za privatizaciju
Trajanje projekta: 2006.
Voditelj projekta: dr. sc. Mustafa Nušinović


Polazeći od normativne i pozitivne složenosti problematike, autori su u Studiji obrazložili koncept i razradili sastavnice izvedbenog modela integralnog upravljanja državnom imovinom, imovinskim pravima i s njima povezanim obvezama u Republici Hrvatskoj. Studija ima obilježja znanstveno-istraživačkog rada i može se koristiti kao osnovica za institucionalizaciju i institucijalizaciju novoga sustava upravljanja državnom imovinom u RH. Sadašnjem sustavu upravljanja državnom imovinom, imovinskim pravima i s njima povezanim obvezama nedostaju dugoročne smjernice. U modelu integralnog upravljanja državnom imovinom, imovinskim pravima i s njima povezanim obvezama, ustraje se na nekoliko ključnih stavova, i to: razdvajanju vlasništva od upravljanja, ustroju Središnjeg registra državne imovine, imovinskih prava i s njima povezanih obveza, ustroju Središnjeg fonda državne imovine, imovinskih prava i s njima povezanih obveza, te ustroju Agencije za upravljanje državnom imovinom i obvezama koja će centralizirano upravljati državnom imovinom, imovinskim pravima i s njima povezanim obvezama. Namjera je centralizirati upravljanje državnom imovinom, a decentralizirati učinke upravljanja državnom imovinom.

 

Vrh