Kratka studija o stručnoj praksi u visokom obrazovanju


Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Trajanje projekta: 19. rujna 2016. –  25. listopada 2016.
Voditeljica projekta: dr. sc. Valerija Botrić


Sažetak: 
Cilj projekta bio je analizirati zastupljenost i kvalitetu stručne prakse i drugih oblika učenja kroz rad u studijskim programima koji su se izvodili na visokim učilištima u RH. Studija je sadržavala i preporuke za povećanje zastupljenosti i unaprjeđenje kvalitete stručne prakse u studijskim programima koji su se izvodili na visokim učilištima u RH u mjeri u kojoj su rezultati analize to omogućavali. 

Kratka studija napravljena je prema sljedećim kategorijama: 
  • Vrsta stručne prakse (koje su vrste stručne prakse postojale kao dijelovi studijskih programa na visokim učilištima u RH i koja su bila njihova osnovna obilježja);
  • Zastupljenost stručne prakse (kakva je bila zastupljenost stručne prakse, u kojoj se mjeri stručna praksa izvodila kao zaseban kolegij, a u kojoj mjeri je bila zastupljena unutar kolegija koji su kombinirali nastavu i praktični rad, kako se procjenjivala važnost koja je bila pridana stručnoj praksi unutar studijskih programa temeljem broja WECTS bodova te ukupnog trajanja stručne prakse);
  • Kvaliteta stručne prakse (u kojoj je mjeri stručna praksa bila opisana ishodima učenja, u kojoj su mjeri poslodavci osiguravali mentorstvo za provođenje stručne prakse, u kojoj su mjeri mentori na visokim učilištima sudjelovali u vrednovanju ishoda učenja koji su se stjecali stručnom praksom);
  • Suradnja visokih učilišta i poslodavaca (u kojoj su mjeri visoka učilišta osiguravala priliku za obavljanje stručne prakse kroz sustavnu suradnju te temeljem ugovornih obveza s poslodavcima);
  • Suradnja studenata i poslodavaca (na koji način je bio reguliran status studenata kod poslodavaca, je li poslodavac isplaćivao studentu novčanu naknadu za vrijeme trajanja stručne prakse).
     

Vrh