Kratka studija o stručnoj praksi u visokom obrazovanju


Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta 
Trajanje projekta: 19. rujna 2016. –  25. listopada 2016.
Voditeljica projekta: dr. sc. Valerija Botrić


Sažetak: 
Cilj projekta je analizirati zastupljenost i kvalitetu stručne prakse i drugih oblika učenja kroz rad u studijskim programima koji se izvode na visokim učilištima u RH. Studija sadrži i preporuke za povećanje zastupljenosti i unaprjeđenje kvalitete stručne prakse u studijskim programima koji se izvode na visokim učilištima u RH u mjeri u kojoj rezultati analize to omogućuju. 

Kratka studija napravit će se prema sljedećim kategorijama: 
  • Vrsta stručne prakse (koje vrste stručne prakse postoje kao dijelovi studijskih programa na visokim učilištima u RH i koja su njihova osnovna obilježja);
  • Zastupljenost stručne prakse (kakva je zastupljenost stručne prakse, u kojoj se mjeri stručna praksa izvodi kao zaseban kolegij, a u kojoj mjeri je zastupljena unutar kolegija koji kombiniraju nastavu i praktični rad, kako se procjenjuje važnost koja je pridana stručnoj praksi unutar studijskih programa temeljem broja WECTS bodova koji se stječu te ukupnog trajanja stručne prakse);
  • Kvaliteta stručne prakse (u kojoj je mjeri stručna praksa opisana ishodima učenja, u kojoj mjeri poslodavci osiguravaju mentorstvo za provođenje stručne prakse, u kojoj mjeri sudjeluju mentori na visokim učilištima u vrednovanju ishoda učenja koji se stječu stručnom praksom);
  • Suradnja visokih učilišta i poslodavaca (u kojoj mjeri visoka učilišta osiguravaju priliku za obavljanje stručne prakse kroz sustavnu suradnju te temeljem ugovornih obveza s poslodavcima);
  • Suradnja studenata i poslodavaca (na koji način je reguliran status studenata kod poslodavaca, isplaćuje li poslodavac studentu novčanu naknadu za vrijeme trajanja stručne prakse).
     

Vrh