Metodološke osnove i sastavnice izvedbenoga modela za izračun cijene koštanja i vrijednosti zaliha gotovih proizvoda u «Sladorani» d.d. Županja


Naručitelj: Sladorana d.d. Županja
Trajanje projekta: srpanj 2008. – prosinac 2008.
Voditeljica projekta: Mihaela Grubišić
Suradnici: Mihaela Grubišić, Mustafa Nušinović, Denis Redžepagić i Gorana Roje


Sadržaj projekta: 

I. ANALIZA SADAŠNJEGA SUSTAVA IZRAČUNA CIJENE KOŠTANJA I VREDNOVANJA ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA 

1. Polazišta i uporišne točke u sadašnjem sustavu 
2. Analiza prednosti i nedostataka sadašnjega sustava izračuna cijene koštanja i vrednovanja zaliha gotovih proizvoda i ocjena opravdanosti njegove promjene 
3. Polazni koncept i ključne sastavnice modela 

II. PRIJEDLOG NOVOGA MODELA PLANIRANJA, PRAĆENJA, ANALIZE I IZVJEŠTAVANJA O CIJENAMA KOŠTANJA I VRIJEDNOSTIMA ZALIHA GOTOVIH PROIZVODA 

4. Analiza tehnološkoga procesa 
5. Utvrđivanje baze podataka i funkcionalnih veza među parametrima 
6. Organizacija novoga sustava – aktivnosti, tijekovi i obrasci 
7. Struktura i uporaba izvještaja 


Sažetak
Cilj ovoga Projekta bio je, na temelju interdisciplinarnog istraživanja, a uvažavanjem tržišnih, tehnološkog-tehničkih, ekonomsko-financijskih i organizacijskih parametara u «Sladorani» d.d. Županja, izraditi izvedbeni model za izračun cijene koštanja i vrednovanja zaliha gotovih proizvoda. 

U Studiji su analizirana polazišta i način funkcioniranja sadašnjeg sustava fizičkog i financijskog praćenja proizvodnje u «Sladorani» d.d. S time u vezi najprije se daje pregled fizičkih parametara prema kojima je moguće mjeriti fizičke utroške sirovina i materijala u proizvodnji i izlazne količine finalnih proizvoda. Potom se analizira u kojoj mjeri je financijski izvještajni sustav Sladorane d.d. povezan s fizičkim parametrima proizvodnje. Pri analizi u obzir su uzete specifičnosti postojećeg tehnološkog procesa proizvodnje šećera i s njime povezanih proizvoda, te alkohola, kao i moguće promjene tehnološkog procesa uslijed planiranih ulaganja. 

Nakon detaljno provedene analize povezanosti fizičkih i financijskih značajki proizvodnog procesa u «Sladorani» d.d., predloženi su preduvjeti i sastavnice izvedbenog modela, kojim bi se postigla ne samo usporedba plana poslovanja s praktičnom realizacijom, već kojim bi se omogućilo uspostavljanje upravljačkog računovodstvenog sustava za potrebe internih korisnika poduzeća. Sada to nije slučaj, jer je postojeći način financijskog izvještavanja isključivo u funkciji informiranja eksternih korisnika, pa «Sladorani» d.d. nedostaju pravovremene informacije uz pomoć kojih bi mogla povećanjem proizvodnje varijabilnih proizdova, šećera iz tršćanog soka i alkohola, pravovremeno odgovoriti zahtjevima tržišta i posljedično ostvariti bolje rezultate poslovanja. 

Ključne riječi: informacijski sustav, cijena koštanja, upravljačko računovodstvo, vrednovanje zaliha gotovih proizvoda

Rezultati projekta: Studija pod nazivom - Metodološke osnove i sastavnice izvedbenog modela za izračun cijene koštanja i vrijednosti zaliha gotovih proizvoda u "Sladorani" d.d., Županja

 

Vrh