Mjerodavno tržište i tržišni udjeli u trgovini na malo u Hrvatskoj i EU


Naručitelj: Agrokor d.d.
Trajanje projekta: 7. studenog 2011. – 6. ožujka 2012.
Voditelj projekta: dr. sc. Ivan-Damir Anić


Sažetak: 
Svrha ovog istraživanja bila je provesti analizu utvrđivanja mjerodavnog tržišta i izračuna tržišnih udjela u djelatnosti trgovine na malo robom široke potrošnje u Europskoj uniji i Hrvatskoj. Istraživanje je provedeno korištenjem sekundarnih podataka i anketnog istraživanja s uzorkom od 1025 potrošača. Istraživanje je pokazalo da obuhvat mjerodavnog tržišta čine supermarketi, hipermarketi, diskontne prodavaonice i male klasične prodavaonice. Obuhvat mjerodavnog zemljopisnog tržišta činilo je u najvećem broju slučaja lokalno tržište. Veličina tržišta robe široke potrošnje koju je uzimao ATZN je bila podcijenjena i stoga su tržišni udjeli maloprodavavača bili precijenjeni. Tržišni udjeli i indeksi koncentracije znatno su oscilirali s obzirom na promjenu obuhvata mjerodavnog tržišta i korištene izvore podataka. Predložene su smjernice za poboljšanje metodologije. 

 

Vrh