Moderiranje radionica u postupku izrade Razvojne strategije Grada Zagreba 2020


Naručitelj: Grad Zagreb – Ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba
Trajanje projekta: svibanj 2013. – rujan 2013.
Voditeljica projekta: dr. sc. Irena Đokić


Sažetak:
Stručnjaci EIZ-a pružali su podršku u provedbi participativnih aktivnosti vezanih za analizu stanja te za razvoj strategije (tj. formulacija ciljeva, prioriteta i mjera). U razdoblju od pet mjeseci (svibanj – rujan 2013.) provedeno je ukupno šest radionica, što je podrazumijevalo pripremu i vođenje radionica. Po dvije radionice provedene su zasebno s predstavnicima stručnih radnih skupina te s predstavnicima Partnerskog vijeća. Održane su i dvije tematske radionice, Povezivanje strateškog razvojnog dokumenta i prostornog razvoja Grada Zagreba, te Identifikacija zajedničkih strateških razvojnih ciljeva i projekata Grada Zagreba i Zagrebačke županije.   

Kroz interaktivnu diskusiju sa sudionicima radionica, cilj je bio osigurati kvalitetno metodološko usmjeravanje i unaprjeđenje procesa u ključnim fazama izrade Razvojne strategije Grada Zagreba 2020. Rezultat radionica bila je povećana sposobnost polaznika radionica u razumijevanju i pripremi strateških razvojnih dokumenata. Nalazi prikupljeni tijekom radionica poslužili su u izradi Razvojne strategije Grada Zagreba 2020. Po završetku svake radionice, pripremljeno je kratko Izvješće sa zaključcima radionice, a na kraju projekta konačno Izvješće.   

Suradnice Ekonomskog instituta, Zagreb (dr. sc. Irena Đokić, dr. sc. Marijana Sumpor, dr. sc. Jelena Budak) pružale su savjetodavne i stručne usluge u provedbi radionica. Za potrebe provedbe radionica, pripremljene su metodološke podloge, a kroz grupni rad i interaktivni pristup u izvođenju radionica, prikupljene su najrelevantnije informacije potrebne u procesu izrade Razvojne strategije Grada Zagreba 2020.

 

Vrh