Ocjena programa inovacija financiranih od Svjetske banke u Hrvatskoj


Naručitelj: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
Trajanje projekta: veljača – svibanj 2011. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Sonja Radas


Sažetak: 
Cilj projekta bio je ocijeniti učinkovitost sljedeća tri programa: RAZUM, SPREAD i UKF, te ocijeniti dodatne koristi koje su iz njih proizašle.
 
Program RAZUM kreiran je kao instrument koji bi trebao potaknuti investicije u privatnom sektoru te izdatke za istraživanje i razvoj. Program kroz uvjetne zajmove podupire investicije u privatnom sektoru, istraživanje i razvoj te novu tehnologiju. Program osigurava (1) početno financiranje novih, na znanju temeljenih poduzeća, (2) financiranje istraživanja i razvoja novih proizvoda/usluga u postojećim kompanijama. Istraživanjem su ostvareni sljedeći ciljevi:
  1.  Dobiven je uvid u situaciju koja bi se dogodila s rezultatima S&T ukoliko poduzeća ne bi dobila financiranje od programa RAZUM.
  2. Istražene su percepcije poduzeća o programu RAZUM. To se odnosi na poduzeća koja su u programu RAZUM, kao i na druga mala i srednja poduzeća koja bi mogla biti zainteresirana za uključivanje u ovaj program. 
Program SPREAD kreiran je kako bi se potakla suradnja između poslovnog sektora i znanosti, posebno u području malih i srednjih poduzeća. Pretpostavka je ovoga programa da mala i srednja poduzeća ne surađuju jer im nedostaje informacija o institucijama koje provode istraživanje i razvoj i/ili smatraju da usluge ovih institucija ne prate njihove potrebe. Kako bi se uspostavila suradnja, program osigurava zajmove za zajedničke projekte između institucija koje provode istraživanje i razvoj te fakulteta s jedne strane i malih i srednjih poduzeća s druge strane. Istraživanjem su ostvareni sljedeći ciljevi:
  1. Provedena je samoanaliza poduzeća koja su se prijavila u program SPREAD. Samoanaliza je provedena anketiranjem, u okviru kojeg su poduzeća ocijenila učinkovitost programa na nekoliko dimenzija, uključujući inovacije i financiranje istraživanja i razvoja.
  2. Istražene su percepcije poduzeća o programu SPREAD, i to onih koja su u programu SPREAD i drugih malih i srednjih poduzeća koja bi mogla biti zainteresirana za ovaj program.
  3. Analizirana su četiri poslovna slučaja poduzeća koja su u programu SPREAD. 
Cilj UKF programa je: (i) ohrabriti hrvatske znanstvenike i stručnjake u inozemstvu (dijaspora) da se vrate i rade u Hrvatskoj, i/ili da se povežu s hrvatskim znanstvenicima; (ii) potaknuti hrvatske institucije i istraživače da koriste potencijale hrvatskih znanstvenika i stručnjaka u dijaspori.
 
Između različitih potprograma unutar programa UKF, za istraživanje je izabrana isključivo „stipendija preko granica“. Istraživanjem su ostvareni sljedeći ciljevi:
  1. Provedena je samoanaliza hrvatskih znanstvenika koji su se natjecali za „stipendiju preko granica“. Samoanaliza je provedena anketiranjem, u okviru kojega su istraživači ocijenili učinkovitost programa na nekoliko dimenzija koje se odnose na rezultate njihovog istraživačkog rada i mobilnost istraživača.
  2. Analizirana su četiri slučaja znanstvenika koji su se natjecali za „stipendiju preko granica“.

 

Vrh