Osvrt stručnjaka na „Garancija za mlade – iskustva novih metoda za pomoć mladima u stjecanju neovisnosti“


Naručitelj: ICF Consulting Services Ltd (ICF) (prema ugovoru s Općom upravom za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije u svrhu „Podrške za zajedničko učenje u okviru Europske strategije zapošljavanja“) 
Trajanje projekta: 4. ožujka 2016. – 15. travnja 2016. 
Voditeljica projekta: dr. sc. Valerija Botrić


Sažetak: 
Cilj ovog osvrta je predstaviti programe i politike francuskog tržišta rada tržišta rada kako bi se NEET populacija (‘oni koji nisu zaposleni, niti u sustavu obrazovanja i obučavanja/osposobljavanja’) lakše integrirala u svijet rada. Nadalje, cilj je identificirati mogućnosti za daljnje unaprjeđenje i razvoj takvih akcija i partnerstva, uz pomoć zemalja koje daju ovaj osvrt.   

Glavni rezultat projekta je izvješće stručnjaka zemlje koja daje osvrt (Hrvatske) koje treba sadržavati sljedeće: vrlo kratak pregled nacionalnog pristupa rješavanju problema NEET populacije u kontekstu sličnih mjera; ocjena mjera politike zemlje domaćina (Francuske); ocjena faktora uspješnosti i prenosivosti; i daljnje informacije ili pojašnjenja u obliku pitanja. Osim toga, od stručnjaka zemlje koja daje osvrt (Hrvatske) očekuje se da prisustvuju i aktivno doprinose sastanku stručnjaka (Peer Review sastanku) koji će se odvijati 7. i 8. travnja u Parizu.   

Aktivnosti: Pregled dokumenta države domaćina (Francuske) o temi projekta; intervjuiranje nacionalnog predstavnika Vlade u cilju prikupljanja vladinih stavova i komentara na primjere iz prakse, kao i za prikupljanje podataka o usporedivim primjerima iz zemlje koja daje osvrt (Hrvatske); pisanje završnog izvješća kao neovisni stručnjak; sudjelovanje na sastanku stručnjaka (Peer Review sastanku) 7. i 8. travnja u Parizu.   

Opis metodologije: Korištenje nacionalne literature i službenih dokumenata o temi projekta, kao i intervjuiranje nacionalnog predstavnika Vlade u cilju ocjene glavnih sličnosti i razlika između zemlje domaćina (Francuske) i zemlje koja daje osvrt (Hrvatske).
 

Vrh