Podrška pri izradi analitičkih podloga za strateške dokumente vezano uz razvojnu i gospodarsku politiku RH u procesu uključivanja u punopravno članstvo u EU


Naručitelj: Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU (SDURF)
Trajanje projekta: 1. studenoga 2008. – 15. veljače 2009.
Voditeljica projekta: dr. sc. Sandra Švaljek
 

Ciljevi: Izraditi analitičku podlogu za krovne nacionalne strateške dokumente (Nacionalni strateški referentni okvir - NSRO), pružiti podršku SDURF-u pri definiranju ciljeva NSRO-a i definiranju razvojnih prioriteta relevantnih za NSRO te prenijeti djelatnicima SDURF-a znanja i vještine vezane uz izradu NSRO-a.

Sadržaj projekta: 
1. Izrada integralne analitičke podloge za NSRO, za poglavlje: 
Analiza socio-ekonomske situacije u RH 
- općenito predstavljanje RH 
- makroekonomska situacija u RH 
- socioekonomska analiza RH 
- rezultirajuća nacionalna SWOT analiza 
- makroekonomska i socio-ekonomska analiza regija RH 
- rezultirajuća regionalna SWOT analiza 
2. Podrška pri definiranju ciljeva NSRO-a te definiranju razvojnih prioriteta relevantnih za NSRO 
3. Prijenos znanja i vještina djelatnicima SDURF-a vezano uz izradu materijala pod točkom 1. i 2. 

 

Vrh