Povezanost zombi kreditiranja, produktivnosti i zaposlenosti


Naručitelj: GDN - CERGE EI Foundation 
Trajanje projekta: 19. lipnja 2014. – 30. lipnja 2015.
Voditeljica projekta: dr. sc. Tanja Broz
Suradnik: dr. sc. Tomislav Ridzak
 

Ciljevi projekta:
Cilj je ovog istraživanja analizirati ponudu kredita tvrtkama u Hrvatskoj i utvrditi u kojoj je mjeri zombi kreditiranje prisutno u odnosu banka-tvrtka. Kako su ekonomisti prirodno zainteresirani za stvarne efekte takvog ponašanja, sljedeći korak je analizirati utjecaj takvog kreditiranja na produktivnost tvrtke i zaposlenost.

 

Vrh